வெட்டுகிளி பிரச்சனை 18ல் பாகிஸ்தானுடன் பேசுகிறது இந்தியா!

வெட்டுக்கிளி பிரச்சனையை எதிர்கொள்வது தொடர்பாக இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே 18ஆம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது. தொழில்நுட்ப ரீதியாக நடவடிக்கை குறித்து பேசிய…