பாலாற்றில் கிடந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றம்….. தூய்மை பணிகள் தீவிரம்….!!!

வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள விருதம்பட்டு பாலாற்றில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்றும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்றது. இந்நிலையில் மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள், காட்பாடி…