இனி கட்டட முடிவு சான்று இல்லாமலேயே இந்த வசதிகளை பெறலாம் – நகராட்சி நிர்வாகத்துறை உத்தரவு..!!

கட்டட முடிவு சான்று இல்லாமலேயே மின் இணைப்பு வசதி, குடிநீர் குழாய் வசதி, பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வசதிகளை பெறலாம் என நகராட்சி நிர்வாகத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. கட்டட முடிவு சான்று இல்லாமலேயே மின் இணைப்பு, வசதி அதேபோல குடிநீர் குழாய் வசதி,…

Read more

Other Story