பாரதிராஜா புதிய சங்கம் தொடங்கியதற்கு எதிர்ப்பு ….!!

பாரதிராஜா மற்றும் அவரது தலைமையிலான தயாரிப்பாளர்களை தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று பதிவு துறை தலைவரிடம்…