இது என்ன கொடுமைடா…. மீண்டும் பரவும் குரங்கம்மைத் தொற்று…. பீதியில் மக்கள்….!!

இங்கிலாந்து, போர்ச்சுக்கல் மற்றும் அமெரிக்காவை தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவிலும் குரங்கம்மை நோய் தொற்று பரவி வருகிறது.  இங்கிலாந்து, போர்ச்சுக்கல் மற்றும் அமெரிக்காவைத் தொடர்ந்து…