தங்கம் கிடுகிடு உயர்வு ”பவுனுக்கு 192 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை …!!

இன்று தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 192 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள்  கவலை அடைந்துள்ளனர் . தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என

Read more

”மாற்றமின்றி பெட்ரோல் , டீசல் விலை” வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி ….!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுவதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய தொடங்கியது. பின்னர் ஏற்றம் ,

Read more

”மாற்றமின்றி டீசல் , உயர்ந்தது பெட்ரோல்” கவலையில் வாடிக்கையாளர்கள் ….!!

டீசல் விலை மாற்றமின்றியும் , பெட்ரோல் விலை உயர்ந்தும் காணப்படுவதால் வாடிக்கையாளர்கள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய

Read more

”மாற்றமின்றி பெட்ரோல், டீசல் விலை” வாடிக்கையாளர் நிம்மதி ….!!

பெட்ரோல் , டீசல் விலை மாற்றமின்றியும் இருப்பதால் வாடிக்கையாளர்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய தொடங்கியது. பின்னர்

Read more

“மாற்றமின்றி டீசல், அதிகரித்து பெட்ரோல்” வாடிக்கையாளர் கவலை ….!!

பெட்ரோல் விலை உயர்ந்தும் , டீசல் விலை மாற்றமின்றியும் இருப்பதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய தொடங்கியது.

Read more

“மாற்றமின்றி பெட்ரோல் டீசல் விலை” வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சி ….!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை மாற்றமின்றி காணப்படுவதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய தொடங்கியது. பின்னர்

Read more

“தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு” பவுனுக்கு 104 குறைவு…. வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!!

இன்று தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 104 குறைந்துள்ளதால்  வாடிக்கையாளர்கள்  மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது. குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள

Read more

மாற்றமின்றி டீசல், அதிகரித்து வரும் பெட்ரோல்…. வாகன ஓட்டிகள் கவலை.!!

இன்றைய பெட்ரோல் விலை அதிகரித்தும் டீசல் விலையில் மாற்றமின்றியும் விற்பனை செய்யப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் சற்று கவலையடைந்துள்ளனர்.  தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென

Read more

அதிகரித்த பெட்ரோல், மாற்றமின்றி டீசல்…. இன்றைய விலை நிலவரம்…!!

இன்றைய பெட்ரோல் விலை அதிகரித்தும் டீசல் விலையில் மாற்றமின்றியும் விற்பனை செய்யப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் சற்று கவலையடைந்துள்ளனர்.  தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென

Read more

“4_ஆவது நாளாக மாற்றமின்றி பெட்ரோல்” பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி …!!

4_ஆவது நாளாக பெட்ரோல் விலை மாற்றமின்றி இருந்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய தொடங்கியது. பின்னர்

Read more