நாளைய(07.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

07-07-2020, ஆனி 23, செவ்வாய்க்கிழமை. இராகு காலம் மதியம் 03.00-04.30 எம கண்டம் காலை 09.00-10.30 குளிகன் மதியம் 12.00-1.30 நாளைய ராசிப்பலன் –  07.07.2020…

இன்றைய(06.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

06-07-2020, ஆனி 22, திங்கட்கிழமை. இராகு காலம்-  காலை 07.30 -09.00 எம கண்டம்- 10.30 – 12.00 குளிகன்- மதியம் 01.30-03.00. இன்றைய…

நாளைய(06.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

06-07-2020, ஆனி 22, திங்கட்கிழமை. இராகு காலம்-  காலை 07.30 -09.00 எம கண்டம்- 10.30 – 12.00 குளிகன்- மதியம் 01.30-03.00. நாளைய…

இன்றைய(05.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

  05-07-2020, ஆனி 21, ஞாயிற்றுக்கிழமை இராகு காலம் – மாலை 04.30 – 06.00 எம கண்டம் – பகல் 12.00 – 01.30 குளிகன் –  பிற்பகல்…

நாளைய(05.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

  05-07-2020, ஆனி 21, ஞாயிற்றுக்கிழமை இராகு காலம் – மாலை 04.30 – 06.00 எம கண்டம் – பகல் 12.00 – 01.30 குளிகன் –  பிற்பகல்…

இன்றைய(04.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

04-07-2020, ஆனி 20, சனிக்கிழமை. இராகு காலம் – காலை 09.00-10.30 எம கண்டம் மதியம் 01.30-03.00 குளிகன் காலை 06.00-07.30. இன்றைய ராசிப்பலன்…

நாளைய(04.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

04-07-2020, ஆனி 20, சனிக்கிழமை. இராகு காலம் – காலை 09.00-10.30 எம கண்டம் மதியம் 01.30-03.00 குளிகன் காலை 06.00-07.30. நாளைய ராசிப்பலன்…

இன்றைய(03.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

03-07-2020, ஆனி 19, வெள்ளிக்கிழமை இராகு காலம் – பகல் 10.30-12.00 எம கண்டம்-  மதியம் 03.00-04.30 குளிகன் காலை 07.30 -09.00. இன்றைய ராசிப்பலன் –  03.07.2020 மேஷம் மற்றவர்களிடம்…

நாளைய(03.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

03-07-2020, ஆனி 19, வெள்ளிக்கிழமை இராகு காலம் – பகல் 10.30-12.00 எம கண்டம்-  மதியம் 03.00-04.30 குளிகன் காலை 07.30 -09.00. நாளைய ராசிப்பலன் –  03.07.2020 மேஷம் மற்றவர்களிடம்…

இன்றைய(02.07.2020 ) நாள் எப்படி இருக்கும்…? ராசிபலன் இதோ..!!

02-07-2020, ஆனி 18, வியாழக்கிழமை. இராகு காலம் – மதியம் 01.30-03.00 எம கண்டம்- காலை 06.00-07.30 குளிகன் காலை 09.00-10.30. இன்றைய ராசிப்பலன் –  02.07.2020…