“இந்தி தெரியலனா வெளியில போங்க”… ஆயிஷ் அமைச்சகத்திற்கு… எம்பி கண்டனம்…!!

மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் செயலர் கூறிய கருத்தை எதிர்த்து கனிமொழி எம்பி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தில் இருந்து ஆகஸ்ட்…