அரசின் தொடர் நடவடிக்கை… “வேலை வாய்ப்பு அதிகரிப்பு”… முதல்வர் அறிவிப்பு…!!

தமிழகத்தில் வேலைவாய்ப்பின்மை குறைந்த அளவே காணப்படுகிறது என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். தமிழக அரசின் தொடர் வழிகாட்டுதலின் பெயரில் தமிழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு என்பது…