உலக ஆசிரியர் தினம்…. மற்ற நாடுகளில் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது?…. இதோ முழு விவரம்….!!!

உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆசிரியர்களின் கடின உழைப்பையும் அர்ப்பணிப்பையும் அங்கீகரித்து பாராட்டும் விதமாக ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி உலக ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. ஆசிரியர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு ஆற்றிய பங்களிப்புகளின் உலகளாவிய கொண்டாட்டம்தான் உலக ஆசிரியர் தினம்.…

Read more

உலக ஆசிரியர் தினம் 2023…. இந்த நாள் கொண்டாடப்படுவதன் முக்கியத்துவம் என்ன…???

உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆசிரியர்களின் கடின உழைப்பையும் அர்ப்பணிப்பையும் அங்கீகரித்து பாராட்டும் விதமாக ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி உலக ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது.  நாம் விரும்பும் கல்விக்கு தேவையான ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையை மாற்றுவதற்கான உலகளாவிய கட்டாயம் என்ற…

Read more

Other Story