“மது போதையில் மயங்கி கிடந்த தாய்” கதறி அழுத 2 வயது குழந்தை…. பொதுமக்களின் செயல்….!!!

தாய் மது போதையில் மயங்கி கிடந்ததால் 2 வயது குழந்தை கதறி அழுது துடித்துள்ளது. புதுச்சேரியிலுள்ள பாரதிதாசன் வீதி அமைந்துள்ளது. இங்கு…