கோவில் நகைகளை உருக்கும் திட்டம்…. ஏற்கனவே உள்ளது…. தமிழக அரசு தகவல்…!!!

தமிழ்நாடு கோவில்களில் 1977ஆம் ஆண்டு முதல் பயன்பாட்டில் இல்லாத தங்க நகைகளை உருக்கி தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டதாக சென்னை உயர்…

“வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதங்தகள் அதிகரிப்பு”… கனரா வங்கி அதிரடி..!!

சந்தையில் பல்வேறு முதலீட்டுத் திட்டங்கள் இருந்தாலும் எந்தவித நஷ்டமும் இன்றி சிறந்த முதலீடாக இருப்பது வைப்பு நிதி திட்டம் தான். இது…