50 மில்லியன் பவுண்டுகள் செலவில்… மகளின் திருமணத்தை நடத்திய கோடீஸ்வரருக்கு ஏற்பட்ட சோகம்…!!

50 மில்லியன் பவுண்ட் செலவு செய்து மகளின் திருமணத்தை நடத்திய செல்வந்தர் தற்போது திவால் ஆகியுள்ளார் தொழிலதிபரான லட்சுமி மிட்டலின் சகோதரர்…