ஆந்திராவில் 34 கிராமங்கள் வெள்ளத்தில் தத்தலிப்பு

ஆந்திர மாநிலம் கோதாவரி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் 34 கிராமங்கள் தண்ணீரில் மிதக்கின்றன.