ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் பூமியில் இறங்கும் வால் நட்சத்திரத்தை வானியல் ஆய்வாளர்கள் படம் பிடித்துள்ளனர். ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் பூமியில் இறங்கும் வி-3 என்ற வால் நட்சத்திரத்தை விமானியின் சந்திரா தொலைநோக்கி மூலம் வானியல் ஆய்வாளர்கள் படம்பிடித்து உள்ளனர்.

லடாக்கின் பரஸ்பதி மலையில் இருந்து தொலைநோக்கி மூலம் இந்த வால் நட்சத்திரம் படம்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று இது சூரியனுக்கு அருகில் செல்ல உள்ளது என்றும் வரும் பிப்ரவரி 1 மற்றும் 2-ம் தேதிகளில் பூமிக்கு மிக அருகில் வரும் என வானியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.