“கொரோனாவுக்கு எதிரான பூஸ்டர் தடுப்பூசி” … எப்போது செலுத்தலாம்…? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு…!!

பிரிட்டன் தடுப்பூசி அமைச்சர் கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான தடுப்பூசி குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். கொரோனா என்னும் கொடிய வைரசினால்…