கணவன், மனைவி உறவில் சண்டை வராமல் இருக்க சில ஆலோசனைகள்..!!

கணவன் மனைவி உறவில் சண்டை வராமல் இருக்க கணவன் மனைவி கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை. சில ஆலோசனைகள். குடும்ப உறவுகளில் இருக்கக்கூடிய…

பெண்கள் ”கடைபிடிக்க வேண்டிய” முக்கியமான 10 விஷயங்கள்…!!

 சக்தியின் வடிவமான பெண்கள் தங்களுடைய வாழ்வில் ஒரு சில விஷயங்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் அது என்னென்ன என்று பார்க்கலாம்.. 1. முதல்…

“காம ஆசையில் பெண்கள்” வயகராவை இப்படி சாப்பிடாதீங்க செத்துடுவீங்க…!!

காம ஆசையில் பெண்கள் வயகராவை சாப்பிடும் முறையில் அவர்களின் உயிர் போகும்  வாய்ப்புள்ளது. ஆண்களுக்கு இருப்பதை போன்று பெண்களுக்கான வயகராவான பில்பென்சரின் ஆகஸ்ட்…