உலக அளவில் நேரம் தவறாமல் இயங்கும் விமான நிலையங்கள், விமான நிறுவனங்கள் குறித்த பட்டியலை அபீஷியல் ஏர்லைன் கைட்ஸ் எனப்படும் ஓஏஜி நிறுவனம் வெளியிட்டு உள்ளது. இந்நிறுவனம் உலக பயண தகவல்களை வெளியிடும் நிறுவனம் ஆகும். நேற்று வெளியாகிய இப்பட்டியல் அடிப்படையில், நேரம் தவறாமல் இயங்கும் முதல் 20 விமான நிலையங்களில் தமிழகத்தின் கோவை விமான நிலையமானது இடம்பெற்றுள்ளது.

அதாவது, கோவை விமான நிலையமானது, 13ஆம் இடத்தை பிடித்திருக்கிறது. ஜப்பானின் ஒசாகா சர்வதேச விமான நிலையம் 91.45 சதவீத ஓடிபியுடன் (On-Time Performance) முதலிடத்தை பெற்று உள்ளது. சஃபைர் விமான நிறுவனம் 95.30 சதவீத ஓடிபியுடன் 2வது இடத்தையும், யூரோவிங்ஸ் விமான நிறுவனம் 95.26% ஓடிபியுடன் 3வது இடத்தையும் பெற்றுள்ளது. அப்பட்டியல் வரிசையில் நம் நாட்டிலிருந்து கோவை விமானம் நிலையம் மற்றும் இண்டிகோ விமான நிறுவனமானது இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பது கவனிக்கத்தக்கது.