மகளிர் T20I கிரிக்கெட்”பேட்டிங்” தரவரிசை : இந்தியா 3 ஆம் இடம்….!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 8 தேதி” ICC “வெளியிட்ட “மகளிர் T20I ” கிரிக்கெட் “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் பெத் மூனே …

மகளிர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட்”பேட்டிங்” தரவரிசை : இந்தியா 4 ஆம் இடம்….!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 7 தேதி” ICC “வெளியிட்ட “மகளிர் ஒரு நாள்” கிரிக்கெட் “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில்  முதல் இடத்தில் உள்ளனர்.…

மகளிர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தரவரிசை : இந்தியா 2ஆம் இடம்….!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 29 தேதி” ICC “வெளியிட்டுள்ள “மகளிர் ஒரு நாள்” கிரிக்கெட்  தரவரிசை பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா முதல் இடத்தில்…

கலக்கும் ஜடேஜா, அஸ்வின்…. தெறிக்க விடும் ரசிகர்கள்….!!

ஜூலை 27 ஆம் தேதி ” ICC ” வெளியிட்டTEST போட்டி வீரர்களின் “ALL ROUND” தரவரிசை பட்டியலில் ரவீந்திர ஜடேஜா…

T20I பவுலர் தரவரிசை : ரஷீத் கான் முதலிடம் – ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆப்கான்….!!

கடந்த மாதம் மார்ச் 11 தேதி” ICC “வெளியிட்ட T20I போட்டி வீரர்களின் “பவுலிங்” தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தில் ரஷீத் கான்…

ODI கிரிக்கெட் “பவுலிங்” தரவரிசை : 2 ஆம் இடத்தில் பும்ரா…..!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 13 தேதி” ICC “வெளியிட்ட ODI  போட்டி வீரர்களின் “பவுலிங்” தரவரிசை பட்டியலில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இரண்டாம் இடத்தில …

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பவுலிங் தரவரிசை : 8 ஆம் இடத்தில் பும்ரா…….!!

ஜூலை 20 தேதி” ICC “வெளியிட்ட TEST போட்டி வீரர்களின் “பவுலிங்” தரவரிசை பட்டியலில்  ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஏழாமிடத்தில் உள்ளனர். ♥…

கெத்து கட்டிய பாபர் அசாம்…. 2 ஆம் இடத்தில் ராகுல்….!!!

கடந்த மார்ச் மாதம்  11 தேதி” ICC “வெளியிட்ட  T20I போட்டி வீரர்களின் “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் லோகேஷ் ராகுல் இரண்டாமிடத்தில்…

தெறிக்க விடும்… கோலி, ஹிட் மேன்…. கொண்டாடும் ரசிகர்கள்….!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 7 தேதி ICC வெளியிட்ட ODI போட்டி வீரர்களுக்கான “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய கேப்டன் கோலி…

கெத்து காட்டிய ஸ்மித்…. கோலிக்கு 2ஆவது இடம்….!!

கடந்த மாதம் ஜூன் 22 தேதி ICC வெளியிட்ட TEST போட்டி வீரர்களுக்கான “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய கேப்டன் கோலி…

மகளிர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட்”பேட்டிங்” தரவரிசை : இந்தியா 4 ஆம் இடம்….!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 7 தேதி” ICC “வெளியிட்ட “மகளிர் ஒரு நாள்” கிரிக்கெட் “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில்  முதல் இடத்தில் உள்ளனர்.…

T20I ஆல்ரவுண்டர் தரவரிசை : மேக்ஸ்வெல் 3ஆம் இடம்….!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 11 தேதி” ICC “வெளியிட்ட T20I போட்டி வீரர்களின் “ஆல்ரவுண்டர்” தரவரிசை பட்டியலில் முகம்மது நபி முதல்…

மகளிர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தரவரிசை : இந்தியா 2ஆம் இடம்….!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 29 தேதி” ICC “வெளியிட்டுள்ள “மகளிர் ஒரு நாள்” கிரிக்கெட்  தரவரிசை பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா முதல் இடத்தில்…

கலக்கும் ஜடேஜா, அஸ்வின்…. தெறிக்க விடும் ரசிகர்கள்….!!

ஜூலை 27 ஆம் தேதி ” ICC ” வெளியிட்டTEST போட்டி வீரர்களின் “ALL ROUND” தரவரிசை பட்டியலில் ரவீந்திர ஜடேஜா…

T20I பவுலர் தரவரிசை : ரஷீத் கான் முதலிடம் – ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆப்கான்….!!

கடந்த மாதம் மார்ச் 11 தேதி” ICC “வெளியிட்ட T20I போட்டி வீரர்களின் “பவுலிங்” தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தில் ரஷீத் கான்…

ODI கிரிக்கெட் “பவுலிங்” தரவரிசை : 2 ஆம் இடத்தில் பும்ரா…..!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 13 தேதி” ICC “வெளியிட்ட ODI  போட்டி வீரர்களின் “பவுலிங்” தரவரிசை பட்டியலில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இரண்டாம் இடத்தில …

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பவுலிங் தரவரிசை : 8 ஆம் இடத்தில் பும்ரா…….!!

ஜூலை 20 தேதி” ICC “வெளியிட்ட TEST போட்டி வீரர்களின் “பவுலிங்” தரவரிசை பட்டியலில்  ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஏழாமிடத்தில் உள்ளனர். ♥…

கெத்து கட்டிய பாபர் அசாம்…. 2 ஆம் இடத்தில் ராகுல்….!!!

கடந்த மாதம் மார்ச் 11 தேதி” ICC “வெளியிட்ட  T20I போட்டி வீரர்களின் “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் லோகேஷ் ராகுல் இரண்டாமிடத்தில்…

தெறிக்க விடும்… கோலி, ஹிட் மேன்…. கொண்டாடும் ரசிகர்கள்….!!

கடந்த மாதம் மார்ச் 7 தேதி ICC வெளியிட்ட ODI போட்டி வீரர்களுக்கான “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய கேப்டன் கோலி…

கெத்து காட்டிய ஸ்மித்…. கோலிக்கு 2ஆவது இடம்….!!

கடந்த மாதம் ஜூன் 22 தேதி ICC வெளியிட்ட TEST போட்டி வீரர்களுக்கான “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய கேப்டன் கோலி…

மகளிர் T20I கிரிக்கெட்”பேட்டிங்” தரவரிசை : இந்தியா 3 ஆம் இடம்….!!

கடந்த மார்ச் மாதம் 8 தேதி” ICC “வெளியிட்ட “மகளிர் T20I ” கிரிக்கெட் “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் பெத் மூனே …

OTI கிரிக்கெட்”ஆல்ரவுண்டர்” தரவரிசை : ஜடேஜாவுக்கு ஏழாவது இடம்….!!

கடந்த மாதம் மார்ச் 7 தேதி” ICC “வெளியிட்ட ODI  போட்டி வீரர்களின் “ஆல்ரவுண்டர்” தரவரிசை பட்டியலில் முகம்மது நபி முதல்…

கலக்கும் ஜடேஜா, அஸ்வின்…. தெறிக்க விடும் ரசிகர்கள்….!!

ஜூலை 27 ஆம் தேதி ” ICC ” வெளியிட்டTEST போட்டி வீரர்களின் “ALL ROUND” தரவரிசை பட்டியலில் ரவீந்திர ஜடேஜா…

T20I பவுலர் தரவரிசை : ரஷீத் கான் முதலிடம் – ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆப்கான்….!!

கடந்த மாதம் மார்ச் 11 தேதி” ICC “வெளியிட்ட T20I போட்டி வீரர்களின் “பவுலிங்” தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தில் ரஷீத் கான்…

ODI கிரிக்கெட் “பவுலிங்” தரவரிசை : 2 ஆம் இடத்தில் பும்ரா…..!!

கடந்த மாதம் மார்ச் 7 தேதி” ICC “வெளியிட்ட ODI  போட்டி வீரர்களின் “பவுலிங்” தரவரிசை பட்டியலில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இரண்டாம்…

டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பவுலிங் தரவரிசை : 7ஆம் இடத்தில் பும்ரா…….!!

ஜூலை 20 தேதி” ICC “வெளியிட்ட TEST போட்டி வீரர்களின் “பௌலிங்” தரவரிசை பட்டியலில்  ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஏழாமிடத்தில் உள்ளனர். ♥…

கெத்து கட்டிய பாபர் அசாம்…. 2 ஆம் இடத்தில் ராகுல்….!!!

கடந்த மாதம் மார்ச் 11 தேதி” ICC “வெளியிட்ட  T20I போட்டி வீரர்களின் “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் லோகேஷ் ராகுல் இரண்டாமிடத்தில்…

தெறிக்க விடும்… கோலி, ஹிட் மேன்…. கொண்டாடும் ரசிகர்கள்….!!

கடந்த மாதம் மார்ச் 7 தேதி ICC வெளியிட்ட ODI போட்டி வீரர்களுக்கான “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய கேப்டன் கோலி…

கெத்து காட்டிய ஸ்மித்…. கோலிக்கு 2ஆவது இடம்….!!

கடந்த மாதம் ஜூன் 22 தேதி ICC வெளியிட்ட TEST போட்டி வீரர்களுக்கான “பேட்டிங்” தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய கேப்டன் கோலி…

T20I போட்டி தரவரிசை: 3ஆம் இடத்தில் இந்தியா…..!!

T20I கடந்த மே 1_ஆம் தேதி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா மூன்றாமிடம்  வகிக்கின்றது. ♣ ஆஸ்திரேலியா   …

ஒருநாள் போட்டி தரவரிசை : 2 ஆம் இடத்தில் இந்தியா….!!

ODI கடந்த மே 1_ஆம் தேதி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா மூன்றாமிடம்  வகிக்கின்றது. ♣ இங்கிலாந்து …

டெஸ்ட் தரவரிசை : 3 ஆம் இடத்தில் இந்தியா….!!

ICC கடந்த மே 4_ஆம் தேதி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா மூன்றாமிடம்  வகிக்கின்றது. ♣ ஆஸ்திரேலியா …

ஐசிசி டி20 தரவரிசை – 2ஆவது இடத்தில் ராகுல் …!!

ICC ஆண்களுக்கான T20I போட்டி வீரர்களின் தரவரிசை பட்டியலை  நேற்று ICC வெளியிட்டதில்பாகிஸ்தான் வீரர் பாபர் அசாம் தொடர்ந்து முதலிடத்திலும் , ராகுல் இரண்டாமிடத்திலும் உள்ளனர். ஐசிசி…

ICC டெஸ்ட் தரவரிசை : நாங்கதான் கெத்து… முதலிடத்தில் இந்தியா..!!

ICC கடந்த டிசம்பர் 13_ஆம் தேதி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா தொடர்ந்து முதலிடம் வகிக்கின்றது. ♣…

T20I தரவரிசை : “தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் முதலிடம்”…. இந்தியாவுக்கு 5 -ஆம் இடம்..!!

ICC கடந்த டிசம்பர் 02_ஆம் தேதி வெளியிட்ட T20I போட்டி அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து முதலிடம் வகித்து அசத்துகின்றது. ♥  பாகிஸ்தான்   …

T20I தரவரிசை : “தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் முதலிடம்”…. இந்தியாவுக்கு 4 -ஆம் இடம்..!!

ICC கடந்த அக்., 01_ஆம் தேதி வெளியிட்ட T20I போட்டி அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து முதலிடம் வகித்து அசத்துகின்றது. ♥  பாகிஸ்தான்     …

ODI தரவரிசை : “தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இங்கிலாந்து” 2 -ஆம் இடத்தை தக்க வைத்த இந்தியா..!!

ICC கடந்த ஆக்., 03 – ஆம்- தேதி வெளியிட்ட ஒருநாள் போட்டி அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இங்கிலாந்து தொடர்ந்து முதலிடம் வகித்து வருகின்றது .  …

ICC டெஸ்ட் தரவரிசை : “தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இந்தியா”…!!

ICC கடந்த செப்., 16_ஆம் தேதி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா தொடர்ந்து முதலிடம் வகிக்கின்றது. ♣ இந்தியா     …

T20I தரவரிசை : 2ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறிய மேக்ஸ்வெல்..!!

ICC ஆண்களுக்கான T20I போட்டி வீரர்களின் தரவரிசை பட்டியல் கடந்த செப்டம்பர் 06_ஆம் தேதி வெளியானதில் பாகிஸ்தான் வீரர் பாபர் அசாம் தொடர்ந்து முதலிடமும், மேக்ஸ்வெல் 3ஆவது இடத்தில் இருந்து…

T20I தரவரிசை : ”பாபர் அசாம் முதலிடம்” ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆஸி வீரர்கள்…!!

ICC 06.09_ஆம் தேதி வெளியிட்ட T20I கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பேட்டிங் தரவரிசையில் பாகிஸ்தான் வீரர்  விராட் பாபர் அசாம் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.  ♥ பாபர் அசாம்    …

ODI தரவரிசை : ”கோலி , ரோஹித் அபாரம்” தரவரிசை வெளியீடு…!!

ICC கடந்த 14_ஆம் வெளியிட்ட ODI கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பேட்டிங் தரவரிசையில் இந்திய கேப்டன் விராட் கோஹ்லி தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.  ♥ விராட் கோஹ்லி       …

ODI தரவரிசை : ”டாப்பில் பும்ராஹ்” கலக்கும் ஆப்கான் வீரர்கள்….!!

ICC கடந்த இன்று வெளியிட்ட ODI கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பந்து வீச்சளார் தரவரிசையில் இந்திய வீரர் ஜூஸ்ப்ரிட் பும்ராஹ்  தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.  ♥ ஜூஸ்ப்ரிட் பும்ராஹ்    ⇒…

டெஸ்ட் தரவரிசை : ”தூக்கி எறியப்பட்ட ஜடேஜா” முன்னேறிய பும்ராஹ்…!!

ICC கடந்த 8_ஆம் தேதி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பந்து வீச்சளார் தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலியா வீரர் பட் கம்மின்ஸ் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.  ♥ பட்…

T20I தரவரிசை : ”ரஷித் கான் அபாரம்” நூலிழையில் குல்தீப்…..!!

ICC கடந்த 6_ஆம் தேதி வெளியிட்ட T20I கிரிக்கெட் போட்டிக்கான பந்து வீச்சளார் தரவரிசையில் ஆப்கான் வீரர் ரஷித் கான் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார்.  ♣ ரஷித் கான்  …

டெஸ்ட் வீரர்கள் தரவரிசை: ”ஸ்டீவ் ஸ்மித் முதலிடம்” அசத்திய IND , NEZ வீரர்கள்…!!

ICC கடந்த 8_ஆம் தேதி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் தரவரிசை பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா_வின் ஸ்டீவ் ஸ்மித்  முதலிடம் வகிக்கின்றார். ♥ ஸ்டீவ்…

T20I தரவரிசை : ”மிரட்டும் பாகிஸ்தான்” 283 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் …!!

ICC கடந்த 7_ஆம் தேதி வெளியிட்ட T20I போட்டி அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து முதலிடம் வகித்து அசத்துகின்றது. ♥  பாகிஸ்தான்     …

ODI தரவரிசை : ”அசத்தும் இங்கிலாந்து” இந்தியா 2_ஆம் இடம்….!!

ICC கடந்த 22_ஆம் தேதி வெளியிட்ட ஒருநாள் போட்டி அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இங்கிலாந்து முதலிடம் வகித்து அசத்துகின்றது. ♥  இங்கிலாந்து     …

ICC டெஸ்ட் தரவரிசை : ”முதலிடத்தில் இந்தியா” முழு பட்டியல் வெளியீடு..!!

ICC கடந்த 10_ஆம் தேதி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா தொடர்ந்து முதலிடம் வகிக்கின்றது. ♣ இந்தியா       …

 T20I  தரவரிசை : ”ரஷித் கான் அபாரம்” குலதீப் யாதவ் 7_ஆவது இடம் …!!

ICC  T20I போட்டி பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசை பட்டியல் கடந்த 25_ஆம் தேதி வெளியானதில் ஆப்கான் வீரர் ரஷித் கான் முதலிடத்தில் உள்ளார். ♣ ரஷித் கான்   ⇒…

ODI தரவரிசை : ”பும்ராஹ் முதலிடம்” அசத்திய ஆப்கான் வீரர்கள்….!!

ICC  ஒருநாள் போட்டி பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசை பட்டியல் கடந்த 14_ஆம் தேதி வெளியானதில் இந்திய வீரர் ஜூஸ்ப்ரிட் பும்ராஹ் முதலிடத்தில் உள்ளார்.   ♥ ஜூஸ்ப்ரிட் பும்ராஹ்  …