இப்படிதான் மீன்களை வேட்டையாடுது..! ஹம்பேக் திமிங்கலங்களை படம் பிடித்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்… வெளிவந்த ஆச்சரிய தகவல்..!!

அண்டார்டிகாவில் மற்ற மீன்களை ஹம்பேக் திமிங்கலங்கள் விசித்திரமான முறையில் வேட்டையாடுவது படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்டார்டிகாவில் நியூசிலாந்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிலர் ஆய்வு…