வெற்றி பெற கூகுள் CEO சுந்தர் பிச்சை கூறும் சில விதிமுறைகள்…!!

1.என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை முன்பாகவே முடிவு செய்ய வேண்டும். 2.உங்களது யோசனைகள் சிறிய அளவில் இருந்தாலும் தனித்துவமாக இருக்க வேண்டும்.…