முன் விரோதம் காரணமாக சகோதரர்கள் இருவர் வெட்டிக்கொலை…!!

மதுரையில் முன்விரோதம் காரணமாக சகோதரர்கள் இருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மதுரை போடி லையன், பழைய…