வெறுப்புணர்வை தூண்டும் 3,80,000 அமெரிக்க வீடியோக்கள்… டிக்டாக் நிறுவனம் அதிரடி…!!!

அமெரிக்காவில் இந்த வருடத்தில் மட்டும் 3,80,000 வீடியோக்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பதாக டிக் டாக் நிறுவனம் கூறியுள்ளது. சீனாவின் பைனான்ஸ் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள டிக்…