சாலையில் பற்றி எரிந்த இரு சக்கர வாகனம் …!!

காஞ்சிபுரத்தில் சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்த இருசக்கர வாகனத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த பத்தேரி பகுதியை சேர்ந்த ஒருவர் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள…