லிப்டில் சிக்கிய தாய்-மகள்… தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள செய்த செயல்…. நான்கு நாட்கள் கழித்து உயிருடன் மீட்பு…!!

லிப்டில் எதிர்பாராத விதமாக சிக்கிய தாய் மற்றும் மகள் நான்கு நாட்கள் கழித்து உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளன. சீனா நாட்டில் தாயும் மகளும்…