தமிழகம் வருகிறார் குடியரசுத் தலைவர்…. எப்போது தெரியுமா?…. வெளியான தகவல்….!!!!

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வருகிற 18-ஆம் தேதி ஒருநாள் பயணமாக தமிழகம் வர இருக்கிறார். அன்று காலை டெல்லியில் இருந்து…

நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள்…. பல மதங்களும், மொழிகளும் நம்மை பிரிக்கவில்லை – குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரை..!!

நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள் பல மதங்களும் மொழிகளும் நம்மை பிரிக்கவில்லை ஒன்றிணைத்துள்ளன என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார். 74…