ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பூமியை நெருங்கும் பச்சைவால் நட்சத்திரம் பூமியிலிருந்து 26 மில்லியன் மைல் தொலைவில் இருப்பதாக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அரிதான பச்சை நிற வால் நட்சத்திரம் பூமிக்கு மிக அருகில் வரவுள்ளது. இந்த பச்சைவால் நட்சத்திரம் பூமியை நெருங்கி வருவதாக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் கண்டுபிடித்தனர்.

இந்நிலையில் பச்சை வால் நட்சத்திரம் வருகின்ற பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி பூமிக்கு மிக அருகில் வந்து கடந்து செல்லும் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர். பூமியிலிருந்து 26 மில்லியன் மைல் தொலைவில் வால் நட்சத்திரம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வால் நட்சத்திரம் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் பூமியை நெருங்கி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த வால் நட்சத்திரம் சூரியனைச் சுற்றி ஒரு சுற்று பாதையை கொண்டுள்ளது. அது சூரிய மண்டலத்தின் வெளிப்புற பகுதிகள் வழியாக செல்கிறது. இதனால்தான் பூமியை சுற்றிவர நீண்ட பயணத்தை மேற்கொள்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.