2017-ஆம் ஆண்டு சாலை விபத்தில் எந்த மாநிலத்தில் அதிக பேர் மரணம்..?

2017-ம் ஆண்டு நடந்த சாலை விபத்தில் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் அதிக பேர் உயிரிழந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.  சாலை விபத்துகளை தடுப்பதற்கு மத்திய…