போதை பொருள் கடத்தல் குற்றத்திற்காக சவுதியில் 43 பேர் தலை துண்டிப்பு …

போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பாலியல் குற்றத்திற்காக சவுதியில் 43 பேர் தலையை துண்டித்துள்ளது உலகநாடுகளில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது . பொள்ளாச்சி பாலியல்…