நாளை சூரியகிரகணம்…. இந்தியாவில் 2031-ல் தான்….. வெளியான தகவல்…!!

 ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் : 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் நாளை ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி நடக்கிறது. ஒளி மற்றும் நிழலின் நடனம்: சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் நேரடியாகச் செல்லும்போது, பூமியின் மீது சந்திரனின்…

Read more

80,000 கிலோ மீட்டர்….. 60,000 பூக்களுக்கு 37,00,000 முறை பயணம்…. தேனீக்களின் அசாதாரண திறமை…!!

மூவ்மென்ட் மாஸ்டர்கள்: தேனீக்கள் நம்பமுடியாத சுறுசுறுப்பைக் கொண்டுள்ளன, அவை பூக்கள் மற்றும் அவற்றின் கூட்டை துல்லியமாக சென்றடைவதில்லை வல்லமை பெற்றது. புத்திசாலித்தனமான பஸ்ஸர்கள்: சிறிய அளவில் இருந்தாலும், தேனீக்கள் அதிக புத்திசாலித்தனத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. அவைகளால் கற்றுக்கொள்ளவும், தொடர்பு கொள்ளவும், பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும்…

Read more