தமிழகத்தில் இன்று முதல் 1500 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்…. வெளியூர் செல்லும் பயணிகளுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு…!!!

தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் காலாண்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் தொடர்ச்சியாக செப்டம்பர் 28 மிலாடி நபி, செப்டம்பர் 30 மற்றும் அக்டோபர் 1 சனி ஞாயிறு வழக்கமான வார விடுமுறை மற்றும் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி காந்தி செய்தி…

Read more

Other Story