வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் இருந்து விஷ்னுவின் ஆசியை பெறுங்கள்..!!

மாதந்தோறும் வரும் வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று இவ்வாறு விரதம் இருந்து விஷ்னுவை வழிபடுங்கள், அவரின் அருளையும் ஆசியையும் பெறுங்கள்..! காயத்ரி மந்திரத்தை…