துபாயில் இருக்கும் வெளிநாட்டவர்கள்… அரசின் புதிய விசா திட்டம்…!!!

துபாயில் இருக்கும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு சில நிபந்தனைகள் உட்பட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் புதுப்பிக்கத்தக்க விசா வழங்கப்படும் என துபாய் அரசு கூறியுள்ளது. துபாயில்…