உடல் பலவீனமானவர்கள் இதை தண்ணீரில் கலந்து குடிப்பதால் உடல் வலுவடையும்…!

வெல்லத்தை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள்…! வெல்லம் மற்றும் பனை வெல்லத்தில் இரும்புச் சத்தும் கால்சியம் சத்தும் அதிகமாக இருக்கிறது.…