என் நாடு எனக்கு பிடிக்கல!!புதினை எதிர்த்த சிறுமி மோசமாக சித்தரித்து கையில் TATTOO..!!!

ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் போர் பெரும் பேச்சு பொருளாக மாறி இருக்கிறது. தொடர்ந்து போர் மற்றும் போர் பதற்றமும் அங்கு அதிகரித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. ரஷ்யா போரை தொடங்கி ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் ரஷ்யாவில் இதற்கு எதிராக பலரும் கருத்துக்களை பதிவு…

Read more

Other Story