சுவைமிக்க “பருப்பு துவையல்”

தேவையான பொருட்கள் துவரம் பருப்பு                – ஒரு கப் பல்லாரி   …