“நீங்கள் தான் எங்களுக்கு வழி காட்ட வேண்டும்”…… நெகிழ்ந்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்…!!!!!

திமுக சார்பில் விருதுநகரில் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. அப்போது கட்சிக்காக உழைத்தவர்களை சிறப்பிக்கக்கூடிய வகையில் சிலருக்கு திமுக சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது.…