வருடம் தோறும் தினசரி மழை பொழியும் நகரம்… எங்கு தெரியுமா…? பலரும் அறியாத தகவல் இதோ…!!

உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து ஊர்களும் தனித்தனி கால நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. அதில் மழைக்காலம், வெயில் காலம், குளிர்காலம், பனிக்காலம் என பல்வேறு வகைகள் உண்டு. அந்த வகையில் தற்போது ஒரு நகரத்தில் வருடம் முழுவதும் தினசரி மழை பொழியும் என்று…

Read more

Other Story