என்னது….? தந்தையிடமிருந்து வாடகையா….? பெருந்தொகையை வசூலிக்கும் மகன்….!!

மன்னர் சார்லஸின் சொத்துக்களில் முக்கிய தோட்டம் ஒன்று இளவரசர் வில்லியம் வசம் உள்ள நிலையில், தற்போது தந்தையிடமிருந்து வாடகையாக மட்டும் பெருந்தொகையை…