“ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவிற்கு நிரந்தர இடம் கிடைக்க செய்ய வேண்டும்”… பிரபல நாடு ஆதரவு…!!!!!!

அமெரிக்காவில் ஐநா பொது சபை கூட்டத்தில் அந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியான ஜோபைடன் நேற்று முன்தினம் கலந்து கொண்டு பேசியுள்ளார். அப்போது அவர்…