டீப்ஃபேக் வீடியோக்களை தடை செய்வதற்கு youtube ஒரு புதிய அம்சத்தை கொண்டு வரவுள்ளது. அதாவது உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபவர்கள் தங்களுடைய வீடியோக்களில் ஏஐ தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தினால் பயனர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

யூட்யூபில் உங்கள் புகைப்படம் அல்லது குரலை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட எந்த உள்ளடக்கத்தையும் உடனடியாக புகார் அளிக்கலாம். பயனர்களின் வேண்டுகோளின் பேரில் அந்த வீடியோக்களை பார்த்து உள்ளடக்க உண்மையில் புண்படுத்தப்படுகின்றதா என்று பார்க்கவா என அந்தந்த வீடியோக்களை உறுதி செய்து நீக்குகிறது.