பல இரவு…. பல நபர்களுடன் உறங்கியுள்ளேன்…. ஆனாலும் “நான் ஒரு வெர்ஜின்”

பல இரவு, பல நபர்களுடன் இருந்தும் இன்னும் கன்னித்தன்மையுடன் தான் இருக்கிறேன் நம்புங்கள் என்று கெஞ்சியது வீட்டிலிருந்த பாய். குகைகளில் வாழ்ந்த…

“வெர்ஜினிட்டி(கற்பு)” ஆண்களுக்கானதா..? பெண்களுக்கானதா..? விளக்குகிறார் பெரியார்..!!

கற்பு என்பது ஆண்களுக்கானதா? இல்லை பெண்களுக்கானதா? என்பது குறித்து  பெரியார் கூறிய கூற்றை இந்த செய்தி தொகுப்பில் காண்போம். கற்பு என்ற…