3 நாட்களுக்கு பின்பு உயர்ந்த பெட்ரோல் விலை….!!

தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக மாற்றமின்றி இருந்த பெட்ரோல்  இன்று சற்று உயர்ந்துள்ளது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய…

தொடர்ந்து 3 நாளாக விலை மாற்றமின்றி பெட்ரோல்……!!

தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக பெட்ரோல் விலை எவ்வித மாற்றமுமின்றி காணப்பட்டது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய தொடங்கியது.…

தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக மாற்றமின்றி பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்….!!

தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்  விலை எவ்வித மாற்றமுமின்றி காணப்பட்டது தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை…

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்  விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை…!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்  விலை எவ்வித மாற்றமுமின்றி காணாப்படுகின்றது . தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென…

குறைந்தது பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை….!!

இன்றை பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்  விலை குறைந்து காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்…!!

பெட்ரோல் விலை உயர்ந்தும் ,  டீசல்  விலை குறைந்தும் காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய…

அதிகரித்த பெட்ரோல் , குறைந்தது டீசல்…… இன்றைய விலை நிலவரம்…!!

பெட்ரோல் விலை உயர்ந்தும் ,  டீசல்  விலை குறைந்தும் காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய…

மாற்றமின்றி பெட்ரோல் , குறைந்தது டீசல்…… வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சி…!!

பெட்ரோல் விலை நிலையானதாகவும், டீசல்  விலை குறைந்து காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென சரிய…

குறைந்தது டீசல் மற்றும் பெட்ரோல்……. வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி….!!

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் இரண்டுமே இன்று விலை குறைந்து காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை தீடிரென…

மாற்றமின்றி பெட்ரோல் , டீசல் விலை ……. வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி….!!

இன்றய நிலவரப்படி பெட்ரோல் , டீசல் விலை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி  , காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

மாற்றமின்றி பெட்ரோல் , டீசல் விலை ……. வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி….!!

இன்றய நிலவரப்படி பெட்ரோல் விலை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி  , டீசல் விலை குறைந்து காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

மாற்றமின்றி பெட்ரோல் , குறைந்த டீசல்…… இன்றைய விலை நிலவரம்…..!!

இன்றய நிலவரப்படி பெட்ரோல் விலை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி  , டீசல் விலை குறைந்து காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்…

உயர்ந்த பெட்ரோல் , மாற்றமின்றி டீசல்…… இன்றைய விலை நிலவரம்…..!!

இன்றய நிலவரப்படி பெட்ரோல் விலை உயர்ந்தும் , டீசல் விலை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த பெட்ரோல்…

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை……!!

சென்னையில் பெட்ரோல் விலை சற்று அதிகரித்தும், டீசல் விலையில் எவ்வித மாற்றமுமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.   சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெயின் விலைக்கேட்ப இந்தியாவில்…