இயேசுவை விட அதிகம் ”2,244 வயதுடைய ஆலிவ் மரம்” குவியும் சுற்றுலா பயணிகள் …!!

மான்டனிக்ரோ என்ற குட்டி நாட்டில் உள்ள ஆலிவ் மரம் ஒன்று அதிக வயதான மரம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது. அறிவியல்பூர்வமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட…