கொரோனாவின் 3ம் அலை… பிரிட்டன் பாதுகாப்பாக இருக்கும்… ஆனால் இந்த நாடுகள் ஆபத்திலிருக்கிறது… எச்சரித்த MHRA தலைவர்…!!

கொரோனா வைரஸின் மூன்றாவது அலையிலிருந்து பிரிட்டன் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆபத்தில் இருக்கிறது என்றும்  MHRA-ன் முன்னாள் தலைமை…