தினமும் ரோஸ் வாட்டரை இப்படி பயன்படுத்திப் பாருங்க ..!!

ரோஸ் வாட்டரை பல்வேறு வழிகளில்  நமது சருமத்திற்கு பயன்படுத்தி சிறந்த பலனை அடையலாம்.  ரோஸ் வாட்டர் மற்றும் க்ளிசரின் இரண்டையும் சம அளவு…