சென்னை கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்குள் செல்ல பாரம்பரிய உடைக் கட்டுப்பாடு – கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு! 

மயிலாப்பூரில் உள்ள ஸ்ரீகபாலீஸ்வரர் கோயிளுக்கு தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களுக்கு பாரம்பரிய உடைக்கட்டுப்பாடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீகபாலீஸ்வரர் கோயில் தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில்…