2 மாத விண்வெளியில் ஆய்வு…. பூமி திரும்பிய நாசா வீரர்கள்….!!

ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த க்ரூ டிராகன் விண்கலம் மூலம் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் ஆராய்ச்சியில் இருந்த விண்வெளி வீரர்கள் பூமிக்கு…