“இந்தியா முன்வராத நிலையில் மட்டும் ஐபிஎல் டைட்டிலுக்கு முயற்சி செய்வோம்” …. பாபா ராம்தேவ்

எந்த இந்திய நிறுவனங்களும் முன்வரவில்லையென்றால் மட்டும், பதஞ்சலி டைட்டில் ஸ்பான்ஷர்ஷிப்பை வாங்கும் முயற்சியில் இறங்கும் என்று பதஞ்சலி நிறுவனர் பாபா ராம்தேவ்…