“நெஞ்சு வலிக்கு டாக்டர்” இதயத்தில் இருந்த பொருள்… ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டால் அதிர்ந்த மருத்துவர்கள்..!!

நெஞ்சு வலி என்று சென்ற சிறுவனின் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை பார்த்த மருத்துவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அமெரிக்காவில் 17 வயது சிறுவன்…